Kurani shqip 2.8 (15) APK

Version : 2.8 (Code: 15 ) APK
Packagename : com.qsi.kurani
File Name : com_qsi_kurani-15.apk
File Size : 32 MB (APK file)
Uploaded Date: 2013-04-11
Developer: DawaTools
Requires Min Android: Android 2.2 and up
File APK Md5: 4bcaddc93b587a604dccbc78ba37c614
File APK Sha1: 8caac749df473d896098465a9c20f34892ba7c15
Signature: 4a465424ada23fa2e703db29c02fa6d67368cbaa
What's new in version 2.8 (15)
1) Tek kërkimi pasi të keni kërkuar një fjalë apo frazë të caktuar dhe ju janë shfaqur rezultatet,
duke klikuar për një kohë të caktuar mbi ajetin e caktuar, mund ta ndani tekstin shqip të këtij ajeti me dikë tjetër përmes emailit, facebook-ut etj.
Nëse është fjala për FACEBOOK është parakusht që ta keni të instaluar aplikacionin e FACEBOOK-ut në paisjen tuaj. Për shkak të një BUG-i të FACEBOOK-ut mund që të teksti i ajetit të mos shfaqet automatikisht, mirëpo përdorni PASTE si zakonisht.

Choose Download direct from APKdownloadMirror server or mirror location above to start to get the apk file for Kurani shqip, move the file to your Android phone's SD card and then use one file manager you prefer to browse & install it. APKdownloadMirror.com only share the original and apk installer for Kurani shqip WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold patch or other modifications.
Verified safe to install (read more)

What's new in version 2.8 (15)
1) Tek kërkimi pasi të keni kërkuar një fjalë apo frazë të caktuar dhe ju janë shfaqur rezultatet,
duke klikuar për një kohë të caktuar mbi ajetin e caktuar, mund ta ndani tekstin shqip të këtij ajeti me dikë tjetër përmes emailit, facebook-ut etj.
Nëse është fjala për FACEBOOK është parakusht që ta keni të instaluar aplikacionin e FACEBOOK-ut në paisjen tuaj. Për shkak të një BUG-i të FACEBOOK-ut mund që të teksti i ajetit të mos shfaqet automatikisht, mirëpo përdorni PASTE si zakonisht.
App info: - Aplikacion i Kuranit të madhërishëm falas. Përktheu kuptimet e tij nga gjuha arabe: Prof. Hasan I. Nahi. Përgatiti për botim: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam Tiranë, 2006 Kaptinat paraqiten me vargjet origjinale (arabisht) dhe me përkthim shqip. - Keni mundësinë e paraqitjes së tërë kaptinës si dhe varg për varg. Tek kërkimi mund ta shkruani një fjalë, pjesë të fjalës apo frazë dhe mund të kërkoni në gjithë Kuranin se në cilat vargje përmbahet ajo fjalë. - Audio recitimi është në dispozicion vetëm për kaptinën FATIHA dhe për gjitha suret e xhuzit amme (prej surës 78 deri tek surja 114). Nëse klikoni mbi ndonjë varg fillon audio-interpretimi i vetëm atij vargu. Nëse klikoni për kohe pak më të gjatë mbi ndonjë varg, atëherë fillon interpretimi i atij vargu dhe i gjithë vargjeve deri në fund të surës duke u zhvendosur edhe pamja tek ai varg që është duke u interpretuar. - Audio - recituesi i vargjeve origjinale të Kuranit: Imami i mesxhidit në Medinë: Ali... Read More >
Reviews for Kurani shqip 2.8 (15) APK